גדולי התורה שליט”א ביקרו בבית הוראה המרכזי “לשכת הפוסקים”

הרבנים הגאונים העמידו את יסודות הפסק וההלכה בפני הרבנים המשיבים בבית ההוראה המרכזי "לשכת הפוסקים" - שנוסד לזכרו הטהור של רשכבה"ג מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל | את דרשת החג מסרו גדולי הרבנים בפני מאות תלמידי ישיבת "רבינו יוסף שלום" בעיר | בימים הקרובים יופיע בבית ההוראה הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א ראש ישיבת "עטרת ישראל"
WhatsApp Image 2017-04-23 at 19.44.34
WhatsApp Image 2017-04-23 at 19.44.34

 

מאות רבות מתושבי ביתר בני ישיבות אברכי כוללים בני תורה עם חסידים ואנשי מעשה זכו לקדם במשך ימי חג הפסח ובשבוע שלאחריו את פני גדולי התורה שליט”א המאירים במאור תורתם את עמך בית ישראל שהופיעו בשערי עיר התורה והחסידות “ביתר עילית” לרגל קביעת המזוזות להיכל בית ההוראה המרכזי “לשכת הפוסקים – רבינו יוסף שלום” שנוסד בעיר בחודש האחרון.

מאז ייסוד בית ההוראה בחודש האחרון זכה המקום להתעניינות שיא מצד המוני תושבי ביתר עילית במיוחד לאור העובדה שבמסגרת בית ההוראה יזכו טובי האברכים בעיר לעבור הכשרה תורנית בכירה ולזכות בכתרה של תורה והוראה.
במכתב מיוחד ונלהב שכתבו רב העיר הגאון רבי דוד צבי אורדנטליך שליט”א וחברי הביד”צ שליט”א לרגל ייסוד בית ההוראה נכתב: “מה נכבד היום הזה בהיוודע הבשורה המרנינה שזכו בעירנו לבצר ולהעמיד יסוד נאמן לבית הגדול והקדוש בית הוראה “לשכת הפוסקים” במכתב אף הוסיפו הרבנים “יום גדול זה, יום בשורה לכלל תושבי עירנו כאשר ביוזמת ידידינו איש חי ורב פעלים הרה”ג ר’ עובדיה הומינר שליט”א העומד בראש ישיבת רבינו יוסף שלום זוכים אנו לבסס מרכז הוראה בעירנו” את מכתבם מסכמים הרבנים בברכת קודש “ובאשר ולשכה זו תתנהל לפי הנחיית והוראת הרבנים הח”מ חברי בית דין צדק, אף ידינו תיכון עמם לברך העוסקים בזה מקרב לב כי גדול יהיה כבוד הבית הזה להורות הוראה בישראל”

כאמור, אירחה בית ההוראה בשבוע האחרון משלחת מפוארה של גדולי התורה בראש גדולי התורה עמדו הגאון הגדול רבי משה שאול קליין שליט”א דומ”צ בביד”צ של מרן פוסק הדור בעל השבט הלוי זיע”א ורב שכונת אור החיים בני ברק שהופיע בבית ההוראה ביום ד’ כ”ג ניסן, וכן הגאון הגדול רבי נתן הכהן קופשיץ שליט”א מרא דאתרא דעיר התורה בית שמש שקבעו את המזוזות במקום.

[pojo-sidebar id=”129″]
את פני הגרמ”ש שליט”א קיבלו הגאונים חברי הביד”צ רבני העיר והקהילות שליט”א במעמד לחיים מרומם שנערך בבית ההוראה. בדברי חיזוק נלהבים שהשמיע הגאון שליט”א פנה לצוות הנכבד של הרבנים המשיבים שליט”א ועמד על עוצם זכותם הנפלאה ועל כובד האחריות שנקלעה לידם, כן אימץ את ידי ראשי בית ההוראה, את שיעורו התורני מסר הגאון שליט”א בהיכל ישיבת בין הזמנים “רבינו יוסף שלום” כאשר תלמידי הישיבה התענגו להתפלפל עמו שעה ארוכה בהוויות דאביי ורבא.

הגאון הגדול רבי נתן הכן קופשיץ שליט”א הופיע בבית ההוראה ביום חמישי ב’ דחוהמ”פ וערך במקום מעמד לחיים מרומם כשהוא מאציל מברכתו לראשי בית ההוראה והאריך שעה ארוכה ביסודות הפסק וההוראה בבית ישראל,

כן הופיע בימים האחרונים בבית ההוראה הגאון הגדול רבי צבי וובר שליט”א – מרבני “לשכת הפוסקים” וחבר הביד”צ “שארית
ישראל”, שנשא דברי ברכה בהיכל בית ההוראה, את דרשת החג נשא בהיכל ישיבת “רבינו יוסף שלום” בעיר כאשר ריתק שעה ארוכה את ציבור תלמידי הישיבה יחד עם המוני בני התורה שנהרו למקום, הגר”צ עמד על קשריו העמוקים של מרן הגרי”ש אלישיב זצוק”ל עם מחותנו מרן הסטייפלר זיע”א.

את ברכת הדרך לייסוד בית ההוראה נתן כזכור מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי שליט”א ששלח שליח מיוחד לקביעת מזוזה בהיכל בית ההוראה, מרן שליט”א אף התבטא ואמר “שתשרה שכינה במעשי ידיכם”. יצוין כי בית ההוראה נוסד בהתייעצות עם יד ימינו של מרן רשכבה”ג הגרי”ש אלישיב זצוק”ל הגאון רבי יוסף אפרתי שליט”א ראש בית המדרש להלכה בהתיישבות.

כמו כן ביקרו במהלך ימים אלו בהיכל בית ההוראה ראש עיריית ביתר עילית הרב מאיר רובינשטיין שהשתתף במעמד לחיים, וכן סגן ראש העיר הרב יצחק רביץ יו”ר “דגל התורה” בעיר. ראש העיר הרב רובינשטיין ציין במעמד ואמר “מדובר בציון דרך לעיר ביתר עילית. אשרינו שאנו זוכים היום לייסד את בית ההוראה הגדול בעירנו עבור כלל החוגים והעדות”.

בשמחה מיוחדת התקבלה בימים אלו הידיעה המרנינה בעיר אודות ביקורו של ראש ישיבת עטרת ישראל הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט”א שיבקר בימים הקרובים בבית ההוראה.

[pojo-gallery id=”9253″]

[pojo-sidebar id=”129″]

Facebook
WhatsApp
Twitter
Telegram
Email

תגובות

תגובה אחת

פופולארי

רוצה לדווח לנו?

דילוג לתוכן