היעד: 1000 סלי מזון. המטרה: ממשיכים את מורשת קרעסטיר

לוגו הקמפיין
לוגו הקמפיין

גבולות המדינה החסומות אינם עוצרים את אנשי החסד מלהמשיך את מורשת הצדיק ר׳ ישעי׳ה בן ר׳ משה ביום ההילולא – כל הפרטים.

אוי אוי ר׳ ישעי׳ה בן ר׳ משה.. פועל פאר כלל ישראל.. בני, חיי, מזוני רוויחי. אין מי שיכול לקרוא את הטקסט הזה מבלי לשיר בלב את המנגינה, ולכסוף לעולם שכולו טוב וטוהר.

המשתתפים בהילולת ר׳ ישעי׳ה מקרעסטיר בהונגריה יודעים במקצת לתאר את ההרגשה המרוממת בעת התפילה בציון הקדוש והשמחה הפורצת מחוץ לציון בסמוך לסירים המהבילים לקיים רצון צדיק.
נדמה כי אין בנמצא, עולם מופלא שכזה המתמקד בהשבעת רעבונם של באי המקום כמו בציונו של הצדיק מקרעסטיר. דורשי רשומות אמרו: ״בציון אווירה טהורה של כל נדרי, ומחוצה לה אוירה מרוממת של סעודת שור הבר ולוייתן״.
ובתך כל הרוממות הזו מתקרב לו יום הייארצייט שנת תש״פ, ובלבבות החמצה נוראה. הן השנה לא נזכה להסתופף בסמוך לציונו של הצדיק, השנה לא נוכל להתקרב אל קודש הקודשים ולבקש בעד עמך רחמים שאלי. השנה נאלץ לעשות זאת מרחוק, אמנם בצער רב אך בתקווה אינסופית שזכותו של הצדיק תגן בעדינו.

ואם בתפילות מרחוק עסקינן, אזי צוואתו של הצדיק וודאי שניתן למלאותו מרחוק. להשביע נפש כל חי זוהי מורשתו של אותו קדוש, שבגופו ממש פעל עד לרגעיו האחרונים להכין ולהשפיע לכלל ישראל חיי אריכי מזוני רוויחי. ואת מורשתו וצוואתו הוא השאיר לנו גם בשנת תש״פ כשהגבולות מסוגרים והמצב הרוח אינו במיטבו.
אבל דווקא עכשיו, יותר מתמיד זקוקים עמך ישראל לאותו שפע גשמי, ולאותו שובע שהגדיר הצדיק הקדוש זכותו יגן עלינו: ״צדיקים מתעסקים ברזא דרזין, אבל אני ישעי׳ה בן ר׳ משה אומר – לשובע ולא לרזון!״

התארגנותם של אנשי החסד לא אחרה מלבוא. בשעת ליל מאוחרת התאספו מסלתה ומשמנה של אנשי החסד ביהדות החרדית, ובראשם איש החסד הרב חונא דייטש לקבוע את יעד ההתרמה הממשיכה את מורשתו של ר׳ ישעיה בן ר׳ משה מקרעסטיר. הזמן אמנם קצר אך כפי שהגדיר זאת אחד המשתתפים: ״המלאכה מרובה ודחופה ביותר״.
הפעם מדובר בקיום מורשתו של הצדיק ללא מתווכים אלא ישירות לנזקקים. סלי מזון של בשר עופות ודגים שיחולקו בו ביום ההילולא של הצדיק הקדוש.
עלות סל כזה הוא 300 ש״ח ואנשי החסד קבעו יעד של 1000 סלים אותם הם מתכננים לחלק למשפחות נזקקות בפיקוחו ההדוק של הרה״ג ר׳ אברהם שרגא שטיגליץ שליט״א, רב דחסידי צאנז בביתר.

יעד ההתרמה הוצב, ואנשי החסד יצאו לדרך. בעיתונות הכתובה ובאמצעי המדיה פורסמו האפשרויות לתרום, וגרף התרומות החל לצבור תאוצה.
בחפ״ק החסד המיוחד אומרים לנו ״אנו מרגישים בסייעתא דשמיא מיוחדת וברצון עז של כלל הציבור להשתתף בחלוקה החשובה, ולזכות לברכותיו של אותו צדיק. כל תורם סל יוזכר בשמו המלא ובבקשתו המיוחדת, בציונו של הצדיק הקדוש מקרעסטיר ביום ההילולא. ציבור הנזקקים אף הוא הולך וגדל ואנו שוקלים להגדיל את היעד ל2000 סלים. הכל לפי הירתמות הציבור הקדוש״.

ההתרמה בעיצומה והמעוניינים להצטרף מוזמנים לעשות זאת בקישור המצורף, וזכותו של הצדיק הקדוש יגן בעדם להיוושע בכל מילי דמיטב, ולפעול ישועות כבחיי חיותו.

לתרומות https://beitarillit-online.com/kerestir

Facebook
WhatsApp
Twitter
Telegram
Email

תגובות

תגובה אחת

 1. תודה ענקית לכולם.
  שיהיה ישועה לעם ישראל בזכות החסד.
  ובזכות הצדיק ר’ ישעיה בן משה.
  תזכו להינצל מחבלי משיח.
  לא רק נתינה כי אם נתינה מכבדת.
  אתם שליחים טובים מה’ בזמן הנכון.
  רפואה שלמה לחולים.

פופולארי

רוצה לדווח לנו?

דילוג לתוכן