אחרי הנקמה מגיעה התביעה: דגל התורה ביתר תובעת את רובינשטיין על הפרת ההסכם

WhatsApp Image 2018-12-06 at 12.16.14
WhatsApp Image 2018-12-06 at 12.16.14

המאבק בין דגל התורה לאגודת ישראל עולה שלב לאחר שביום שלישי האחרון דקות לפני ישיבת המועצה הודיעה אגודת ישראל על עיכוב במינוי של דודי זלץ לתפקיד סגן ראש העיר, זאת בעקבות העיכוב של דגל התורה בבית שמש לאיש אגודת ישראל, הבוקר (ה’) הגישה דגל התורה תביעה לבית הדין בעיר נגד נציג אגודת ישראל ראש העיר מאיר רובינשטיין.

התביעה נפתחת באיזכור ההסכם “ביום ט”ו בחשוון תשע”ט חתם מאיר רובינשטיין (להלן: הנתבע), בתפקידו כיושב ראש אגודת ישראל – ביתר עילית, בכתב ידו על הסכם מחייב (מצו”ב לבית הדין) מול דגל התורה – ביתר עילית (להלן: התובעת), בו נכתב כלהלן: “מוסכם בזה בין אגו”י ביתר לדגה”ת לגבי הבחירות הבעל”ט בכ”א חשוון תשע”ט. א. דגה”ת תקבל סגן בשכר ותיק החינוך ותיק עירובין ומקוואות. ב. ייעשה כל מאמץ לפתור את בעיית המים בשב”ק עצהיו”ט למחמירים בדבר ה’. ג. חלוקת כל המשאבים העירוניים ייעשה בשיוויוניות ויחסיות ע”פ הנוהל והחוק. ד. דגה”ת המקומית והארצית ומועצת גדולי התורה של דגה”ת תתמוך במוצהר במאיר רובינשטיין לראשות העיר. ובעה”ח לכבוד אחדות עירנו המעטירה ולכבודם של בני התורה היק’ בעירנו. מאיר רובינשטיין”.

בהתאם להסכם, יישמה דגל התורה – המקומית והארצית, את חלקה במלואו בהסכם, הצהירה שוב ושוב על תמיכה בנתבע לראשות העיר באופנים רבים שנפרט בזה, וראיות להם מצורפים כאן למראה עיני בית הדין: במכתב רשמי שפרסמה מועצת גדולי התורה של דגה”ת. בכנס אלפים שנערך בעיר בראשותו של רשכבה”ג מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט”א, בו הוזמן הנתבע אל הבמה, ויושב ראש דגל התורה הארצית, ח”כ הרב משה גפני, הצהיר בנוכחות מרן שר התורה ובפני האלפים כי גדולי התורה והמפלגה תומכים בנתבע וקוראים להצביע עבורו לראשות העיר. בפרסום הודעות רשמיות מספר פעמים בעיתון יתד נאמן, ביטאונה הרשמי של דגל התורה. בפעילות קמפיין אינטנסיבית שנערכה על ידי התובעת למען בחירתו של הנתבע, כולל פרסום מודעות הקוראות לתומכי המפלגה להצביע עבור הנתבע, עריכת כנסים משותפים, שיתוף פעולה בין מטות הבחירות ועוד ועוד.

בהמשך מבהירים בדגל “כפי שניתן לראות בבירור מההסכם שעליו חתם הנתבע, וכפי שיעידו כל המעורבים בדבר, כל פעילותה של דגל התורה הארצית והמקומית, שכללה כאמור התגייסות נרחבת, למען הנתבע, לא נעשתה אלא על בסיס ההסכם שעליו חתם הנתבע, ואשר הוקרא בראשי פרקים בפני אלפי המשתתפים בכנס המוזכר לעיל, בנוכחותו של הנתבע, על ידי יושב ראש דגל התורה הארצית.

“הבחירות לראשות עיריית ביתר עילית נערכו במועדן בכ”א בחשוון, ובהן נבחר הנתבע לראש העיר ביתר עילית ולאחריהן הגיעה שעתו של הנתבע ליישם את חלקו בהסכם שעליו חתם, ושעל פיו קיבל את תמיכתה של התובעת במלואה, כפי שהתחייבה בסעיף ד’ להסכם המצו”ב. בשבועות שלאחר מכן קיים הנתבע שיחות משא ומתן רבות עם נציג התובעת, בהן הגיעו הצדדים לסיכומים על כניסת התובעת לקואליציה בראשות הנתבע בתמורה לתיקים נוספים על אלו שעליהם התחייב הנתבע בסעיף א’. זאת, בעקבות גידול משמעותי שנרשם בכוחה של התובעת במועצת העיר, כשהיא מכפילה את כוחה במספר הנציגים. יצוין, כי התיקים שעליהם התחייב הנתבע בסעיף א’ בהסכם ובסיכומים הבאים, הינם חיוניים ביותר עבור התובעת גם עבור יישומם של סעיפים ב’ וג’, להם היא מייחסת חשיבות עצומה בכדי להבטיח כי ציבור בוחריה יקבל מהעירייה את השירותים המלאים המגיעים להם בזכות ככל יתר תושבי העיר, בכל התחומים וההיבטים.”

בשלב הבא הודיע הנתבע לתובעת כי בכוונתו לקיים ישיבת מועצה, ובה לקיים באופן את התחייבותו, ולמנות את נציג התובעת לסגן ראש העיר בשכר, תוך הבטחה כי יתר הפרטים הנכללים בהסכם יקויימו במלואם בשלב הבא ובתוך שבועות ספורים. על כך שיישום ההתחייבות נועד להתבצע בשלב זה ניתן ללמוד מנוסח הזימון שהפיץ הנתבע לחברי המועצה, בו הצהיר כי בכוונתו למנות סגנים. בפועל, כאשר כונסה הישיבה, חזר בו הנתבע לפתע והעלה בפני חברי המועצה הצעה למנות רק את נציג סיעת ש”ס למ”מ וסגן ראש העיר, תוך התעלמות בוטה מהתובעת ומההסכם בין הצדדים.

בדגל תוקפים בתביעה “מדובר בהפרה גסה של ההסכם אשר נחתם בין הצדדים, כשהנתבע, וגורמים המזוהים עמו, מספקים כתירוץ לאופן התנהלותם זה, טיעון תמוה שלפיו השפלה פוליטית שספגו לדבריהם בערים אחרות מצד גורמים כאלו ואחרים. למותר לציין כי ההסכם שנחתם בין הצדדים, ושאת חלקה בו מילאה כאמור התובעת במלואה, לא כלל התניה כלשהי הקשורה לערים אחרות , או לכל מאבק פוליטי אחר שאיננו קשור לעיר.

זלץ מציין “גם כי לפני חתימתו ציין הנתבע כי הוא חותם “לכבוד אחדות עירנו המעטירה ולכבודם של בני התורה היק’ בעירנו”. אין ספק בכך שהתעלמות ממפלגה המייצגת את ציבור הבוחרים השני בגודלו בעיר אינה מסייעת באופן כלשהו לאחדות עירנו המעטירה, ואף מאיימת לנסות ולפגוע בה – תרחיש שממנו מעוניינת התובעת להימנע בכל מחיר, מה שגרם לה להוביל לפני הבחירות את חתימת ההסכם, שאפשרה את התמיכה בנתבע בבחירות. הפרת ההסכם החתום והזלזול בנציגם של בני התורה בוודאי גם שאינם מכבדים את בני התורה היקרים, ובוודאי שלא לכך שתתבצע “חלוקת משאבים בשיוויוניות ויחסיות”, בהתאם להתחייבותו של הנתבע בסעיף ג’.”

את כתב התביעה חותמים בדגל “בהתחשב בכל המתואר, מבקשת התובעת מבית הדין להורות לנתבע על פי דין תורה, לקיים לאלתר את ההסכם שעליו חתם בכתב ידו כפי שמצו”ב כאמור, ללא כל שיהוי ועיכוב בתירוצים כאלו ואחרים.”

 

Facebook
WhatsApp
Twitter
Telegram
Email

תגובות

2 תגובות

  1. בית דין בביתר הם חותמם גומי של ראש העיר! ואם לא ינתקו להם חשמל ויפסיקו לשלם משכורות!

  2. הלכו לבית הדין של שטרית (הרב טופיק) או של ברוורמן

פופולארי

רוצה לדווח לנו?

דילוג לתוכן