בראשות גדולי ישראל שליט”א: מעמד היסטורי להרחבת גבולות הקדושה בביתר עילית • גלריה

במעמד מרנן ורבנן, צדיקי הדור, אדמו"רים ורבנים מכל העדות והחוגים, נערך בביתר עילית מעמד הנחת אבן הפינה למבני התורה, החינוך והטהרה בקריית 'אילת השחר' בגבעה ג' החדשה ע"ש מרן הגראי"ל שטינמן זצוק"ל, בד בבד עם סיום פרויקט החיבורים התורנים 'חסיד כהלכה' ע"ש מרן הגר"ש וואזנר זצוק"ל, וכן הסרת הלוט מעל שם רחוב מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל * אלפים מתושבי ביתר השתתפו במעמד * רה"ע מאיר רובינשטיין: "רגע היסטורי מרגש לביתר עילית, כשגדולי ישראל מכל העדות והחוגים, יוצקים את אבני היסוד להמשך עתידה הרוחני של העיר, ומכתירים את חתני התורה שמפארים את עירנו"
נבחר_שטיגליץ_נואם704940309841892677..jpg
נבחר_שטיגליץ_נואם704940309841892677..jpg

לכבודה של תורה – בעיר התורה: במעמד תורני כביר ורב רושם שנערך השבוע בביתר עילית בהשתתפות מרנן ורבנן גדולי ישראל, הונחה אבן הפינה למבני הציבור בקריית ‘אילת השחר’ ע”ש מרן הגראי”ל שטינמן זצוק”ל בגבעה ג’ החדשה, ההולכת ונבנית בימים אלו. בד בבד, נערך מעמד הסיום של מבצע החיבורים התורניים הכביר ‘חסיד כהלכה’ ע”ש מרן הגר”ש וואזנר זצוק”ל, וכן הוסר הלוט מעל רחוב ‘יביע אומר’, ע”ש מרן הגר”ע יוסף זצ”ל.

כולם נקבצו באו לך
את המעמד הנדיר כיבדו בנוכחותם על במה אחת – גדולי ישראלי מכל העדות והחוגים – גדולי האדמו”רים שליט”א, לצד מרנן ורבנן גדולי ישראל מהציבור הספרדי והליטאי. אלפים מתושבי העיר גדשו את המקומות הרבים שהוכנו מבעוד מועד.

את במת הכבוד פיארו מרנן ורבנן, גדולי וצדיקי הדור שליט”א, כשהם נושאים דברים בפני קהל האלפים. פתח את המעמד המרא דאתרא הגאון רבי יעקב אביעזרי תופיק שליט”א, וכן נשא דברים הגאון רבי יוסף בנימין וואזנר שליט”א – נכדו של מרן בעל ‘שבט הלוי’ זצוק”ל.
ראב”ד ביתר הגאון רבי צבי ברוורמן שליט”א הקריא את מגילת היסוד לקריית מוסדות התורה, החינוך והטהרה ‘אילת השחר’, ואז הודיע ראש העיר שהנחה את המעמד, על כניסתם של מרנן ורבנן צדיקי הדור, גדולי האדמו”רים, כשהוא מעמיד את הקהל בתשואות קודש.

עם כניסת מרנן ורבנן גדולי וצדיקי הדור שליט”א, השמיעו דברי קודש כ”ק מרן האדמו”ר מצאנז שליט”א וכ”ק מרן האדמו”ר מביאלה שליט”א, ואז יצק המרא דאתרא הגאון רבי דוד צבי אורדנטליך שליט”א את מגילת היסוד.

בשלב זה, נכנס למעמד נשיא מועצת חכמי התורה, מרן חכם שלום כהן שליט”א, שנשא דברי חיזוק לקהל האלפים. דברים נרגשים השמיע מרן הגאון רבי שרגא שטינמן שליט”א, ראש ישיבות אורחות תורה, שע”ש אביו מרן ראש הישיבה זצוק”ל נקראת קריית מבני הציבור החדשה ‘אילת השחר’.

מייד לאחר מכן, קיבל הקהל את פני הראשון לציון מרן הגאון רבי יצחק יוסף שליט”א, שריתק את קהל האלפים בדברים שנשא. לאחריו, נעמד קהל האלפים על רגליו למעמד קבלת עול מלכות שמים שערך כ”ק מרן האדמו”ר מרחמסטריווקא שליט”א שאף בירך את משתתפי המעמד.

מרן שר התורה רשכבה”ג הגר”ח קנייבסקי שליט”א שיגר מכתב ברכה לאירוע, שהוקרא בידי מ”מ רה”ע הרב יצחק רביץ.

הייתה לראש פינה
המעמד הראשון בסדר האירוע – היה הנחת אבן הפינה למבני הציבור בקריית ‘אילת השחר’ ע”ש מרן הגראי”ל שטינמן זצוק”ל בגבעה ג’ החדשה, ההולכת ונבנית בימים אלו. כזכור, בחודש אב אשתקד הונחה אבן הפינה לדירות המגורים בגבעה ג’ החדשה בביתר עילית, אירוע שנעשה בנוכחות ראש הממשלה. כעת נערך מעמד הנחת אבן הפינה למוסדות התורה, החינוך והטהרה בגבעה החדשה.
האירוע הנוסף במעמד, היה סיום של מבצע החיבורים התורניים הכביר ‘חסיד כהלכה’, ע”ש פוסק הדור מרן בעל ‘שבט הלוי’ זצוק”ל, ובו הוכתרו עשרים חתני “חסיד כהלכה” – בהם עשרה אברכים ועשרה תלמידי ישיבות.

תחרות ‘חסיד כהלכה’ נערכת זו השנה השנייה, מדובר בפרויקט היצירה התורנית-חסידית הגדולה ביותר שנערך בארץ בשנים האחרונות, שהופק ע”י עיריית ביתר עילית, במסגרתו נערכה תחרות נושאת פרסים למחברי חיבורים תורניים הלכתיים בכל מקצועות התורה כמו גם ברוח החסידות, לזכרו של מרן בעל ‘שבט הלוי’ זצוק”ל. הפרויקט, הזמין את כלל בחורי ואברכי העיר להשתתף ולשלוח חבורות ומאמרים מפרי עמלם בכל מקצועות התורה וגם בנושאי ‘חסידות בהלכה’ בבירור מקחם של רבותינו ראשי החסידות זיע”א.

פי שלוש מהשנה שעברה
במבצע השתתפו 405 מגישי חבורות – 174 אברכים ו-231 בחורים, שהגישו את חידושי תורתם. אלו נבדקו תחת עיניהם הבוחנות של רבני ועדת הבדיקה שעברו בעיון רב על כל מאות חידושי תורה והחבורות ששלחו אברכים ובחורים בכל מקצועות התורה.
במסגרת אירוע הסיום חולקו עשרות פרסים יקרי ערך – פרסים כספיים גדולים לצד פרסים ייחודיים כמו כרטיסי טיסה לציון גדולי התורה והחסידות זיע”א. קודם לחלוקת הפרסים נשא דברים חבר הבד”צ הגאון רבי אברהם שרגא שטיגליץ שליט”א שהביא את ברכת רבני ועדת הפרס, וכן הרב שלמה מילר – שנשא דברים נלהבים לייקר ולרומם את עמלי התורה מגישי החבורות.
השנה נשלחו כאמור למעלה מארבע מאות חיבורים תורניים – פי שלושה מהשנה שעברה. החיבורים הללו, בשלל נושאים בכל מקצועות התורה, נשלחו לצוות הרבנים הבודקים, בראשם חברי בד”צ ביתר – הגאון רבי ישראל ברזובסקי והגאון רבי אברהם שרגא שטיגליץ, וכן הרה”ג רבי מנחם קוריץ, הרה”ג רבי ישעי’ה שוורץ, הרה”ג רבי שלמה זלמן מרק, הרה”ג רבי יצחק מאיר ווייס, והרה”ג רבי פנחס שובקס. עשרים מהם זכו במקומות הראשונים, עם פרסים כספיים נכבדים, לצד כרטיסי טיסה לציון רבותינו גדולי החסידות זי”ע.
בנוסף, נערך גם מעמד מרגש להסרת הלוט מעל שלט רחוב ‘יביע אומר’ בגבעה ג’, ע”ש הראשון לציון ונשיא מועצת חכמי התורה, מרן הגר”ע יוסף זצוק”ל, ע”י בנו מרן הראשל”צ רבי יצחק יוסף שליט”א, ובנוכחות המרא דאתרא הגר”י תופיק, הגאון הרב זמיר כהן שליט”א, ראש העיר, סגנו הרב יהודה עוביידי וחברי הנהלת העיר.

חתן תורה לאברכים
בחתן תורה זכה הרה”ג מתתיהו שעהרמן, מכולל עיון קרלין, בעניין תקנת השבים. אחריו זכו – הרה”ג עקיבא נטע בריזל מכולל מיר וכולל עטרת שלמה, בעניין משפט ההוראה. הרה”ג עמרם פריזנט מכולל שערי שמחה, בעניין מדידת העיר. הרה”ג אליעזר דוד ברנד מכולל קרלין רמות, בעניין דין בי”ד לחליצה. הרה”ג ר’ יעקב לוברבום מכולל באיאן ביתר, בעניין מלאכת כותב. הרה”ג ר’ ישראל שרייבר מכולל נדבורנא וכולל ערלוי, בעניין הידור באתרוג. הרה”ג אברהם נאה בעניין כסף וכלים. הרה”ג דב בער ברנדויין מכולל עץ חיים ביתר, בעניין קנין חליפין. הרה”ג ר’ שמעון ברויאר מכולל יד סופר ערלוי, בעניין נאמנות. הרה”ג שמעון יוסף אליאס מכולל צאנז ביתר, בענייני שבת.

חתן תורה לבחורים
בחתן תורה לתלמידי ישיבות זכה הבה”ח יעקב אהרון אליהו קליין מישיבת באיאן ביתר, בעניין מוצא שפתיך תשמור. אחריו זכו – הבה”ח שמואל ברוך רובין מישיבת מעיין התלמוד, בעניין בעלי חיים. הבה”ח שמואל שפירא מישיבת אהבת תורה, בעניין מלאכה במוצ”ש. הבה”ח חיים ישעיה ציינוירט מישי”ג בית אהרון וישראל ביתר, בעניין שליחות. הבה”ח יחיאל פישל לינדר מישי”ג באיאן מודיעין עילית בעניין נדרים. הבה”ח ברוך אהרון אדם מישיבת שערי תורה, בעניין גיטין. הבה”ח מרדכי פריזנט מישיבת באיאן, בעניין נדר על נדר. הבה”ח יהודה לייב אייזנבאך מישי”ג בית אהרון וישראל ביתר בעניין קנין חצר. הבה”ח שלמה זלמן שלזינגר מישיבת אהבת תורה, בעניין מצות מכונה. הבה”ח אלימלך בעק מישיבת טשכנוב, בעניין הכנת משקה בשבת.
האירוע המושקע הופק ע”י ה”ה מרדכי רבינוביץ מחברת טיפ הפקות. ליווי את המעמד נעים הזמירות ר’ יענקי דסקל, מקהלת מלכות, ילד הפלא דודי לינקר ותזמורת בניצוחו של ר’ שייע ברים.

סייעתא דשמיא
יוזם המבצע רה”ע מאיר רובינשטיין: “חווינו רגעים היסטוריים מרגשים לביתר עילית, כשגדולי ישראל מכל העדות והחוגים מתקבצים בעירנו, יוצקים יחדיו את אבני היסוד להמשך עתידה הרוחני והגשמי של העיר, ומכתירים את חתני התורה שמפארים את עירנו. זוהי זכות גדולה לעיר ולתושביה. הסייעתא דשמיא שלנו היא מכוחם של גדולי ישראל שליט”א, שלאורם אנו צועדים, ובעז”ה נמשיך להשתדל שביתר תהיה מודל של אחדות אמיתית לכל קצווי ארץ”.

Facebook
WhatsApp
Twitter
Telegram
Email

תגובות

3 תגובות

 1. למה העיריית ביתר לא מכבד את האדמורי”ם שלה שגורים במקום
  בושה וחרפה אפילו לא מזכרים את השמות שלהם בעיתונים
  לא מכבדים את האלה שגורים בעיר
  בבני ברק או אלעד העירייה מתגאים בהאדמורי”ם שלהם אפילו אין הרבה חסידים להם זה עצם שהם גורים בעיר זה כבר כבוד לעיר

 2. לא רק באדמורי”ם לא התגאו,
  הייתי מצפה לראות גלריה בשיא המזרח של זקני רבני העיר וחברי הבד”ץ, ולא בשורה 2.
  במקום שהעריה תכבד ותייקר כבוד רבני העיר, זה נרראה שלא בדיוק, והסיבה היא, כי מי שדוחף את הקולות לקלפי הוא מקבל את הכבוד.. לצערינו ולבשתינו של כולנו…

  במקום שרבני העיר יגידו למי להצביע, הציבור הולך לפי הוראות מרבנים מבחוץ..

  בשטעטאלע היה שונה…

פופולארי

רוצה לדווח לנו?

דילוג לתוכן