חנוכת הבית לבית המדרש ערלוי בביתר עילית • גלריה

בהתרגשות רבה ובשמחה יתרה חגגה קהילת ערלוי בביתר עילית את חנוכת הבית לבית המדרש המפואר שנבנה בפאר והדר בפינת רחובות המגיד ממעזריטש וחב"ד בגבעה ב'. אירוע חנוכת הבית וקביעת המזוזות התקיים ביום חמישי מוצאי תענית אסתר שהוא "יומא דהילולא קמא" של כ"ק מרן האדמו"ר מערלוי זצוק"ל. ובהשתתפות כ"ק האדמו"ר שליט"א ואחיו הגאונים הצדיקים רב דקהילת […]