1

גדולי התורה שליט"א ביקרו בבית הוראה המרכזי "לשכת הפוסקים"

הרבנים הגאונים העמידו את יסודות הפסק וההלכה בפני הרבנים המשיבים בבית ההוראה המרכזי "לשכת הפוסקים" - שנוסד לזכרו הטהור של רשכבה"ג מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל | את דרשת החג מסרו גדולי הרבנים בפני מאות תלמידי ישיבת "רבינו יוסף שלום" בעיר | בימים הקרובים יופיע בבית ההוראה הגאון הגדול רבי ברוך...

דילוג לתוכן