בלשכת ראש העיר: מעמדות חלוקת פרסים ומלגות לבחורי החמד שהשתתפו במפעלי ישיבות 'בין הזמנים'

באים על שכרם: עשרות בחורי חמד, מכלל הקהילות והחוגים בעיר, הוזמנו ללשכת רה"ע כדי לקבל פרסים ומלגות על השתתפותם במפעלי 'ישיבות בין הזמנים' שהתקיימו בעיר # מעמד התקיים לבחורים מהקהילות החסידיות שהשתתפו בישיבת בין הזמנים מבית 'חסיד כהלכה – מיט א ברען' # מעמד נוסף התקיים עבור בני הישיבות מהציבור הספרדי, בהשתתפות מ"מ רה"ע # כמו"כ התקיים מעמד עבור בני הישיבות מהציבור הליטאי, בהשתתפות סגרה"ע # בסך הכל, השתתפו ב'ישיבות בין הזמנים' בעיר אלפי בחורים, שקבעו שקול התורה לא יהיה פוסק לרגע # רה"ע: "בחורי החמד, שמוסרים נפשם על לימוד התורה הם פאר עירנו. נמשיך לדאוג שישיבות בין הזמנים לכלל הקהילות ימשיכו הלאה ביתר שאת"