צור הדסה החסידי? ראשוני: קבוצת רכישה מאיגוד קהילות אגו"י רכשה עשרות דונמים ביישוב צור הדסה הסמוך לביתר

באגודת ישראל החליטו לפתור את מצוקת הדיור החריפה ורכשו עשרות דונמים ביישוב צור הדסה הסמוכה לביתר. השכונה החרדית תסופח מוניציפלית לביתר עילית. מכירת הדירות תחל בסוף השנה הקרובה וקניית דירה מותנית בוועדת קבלה. עדיפות תינתן לתושבי ביתר שעדיין לא רכשו דירה. כל הפרטים בלעדי בביתר אונליין