השטעטל: תפילות אצל רבינו, מחלוקת זה לא דרכינו, ועסקת ברטר במאפיית עירנו

לצד מי רקד ראש העיר במוצאי ראש השנה ומה הם ההתפתחויות לאורן זקוק הוא נואשות לישועות של הצדיק? מי נמנע השנה מלהגיע לאומן ומה הוא עשה בחברת מובילי דעת קהל של הציבור הליטאי? מי כבש את לבבות מתפללי השטיבלאך ואיזו קהילה תתמוך לכאורה במועמדותו לראשות העיר? – סוגרים שבוע עם השטעטל