הכנסת ספר תורה לבית הכנסת דחסידי הארניסטייפאל

מעמד רב רושם ביום רביעי האחרון עת הוכנס ספר תורה לבית מדרשו של כ”ק מרן האדמו”ר מהארניסטייפאל שליט”א ברחוב החוזה מלובלין 17 גבעה B באירוע השתתפו מאות מתושבי העיר ובתוכם חסידים רבנים ותושבי השכונה.