איך נפלו גיבורים, ניתוח מפת הסיכויים, ואיחולי עד מאה ועשרים

פרשנות נרחבת על הדרמה החבדי”ת שהסעירה השבוע את ביתר. מה הם התכניות? מה הם הסיכויים למפלגת חב”ד לעבור? מה הם הסיכויים של מפלגת התושבים? ואיך ידידות עיתונאית מובהקת התפלגה לשני מחנות בעקבות הפריימריז? – סוגרים שבוע עם השטעטל