הכנסת ספר תורה לבית המדרש דחסידי הורניסטייפול • גלריה

ביום שלישי פרשת בהעלותך נערכה בביתר עילית ברוב פאר והדר הכנסת ספר תורה לבית הכנסת של חסידות הורניסטייפול, התהלוכה יצאה מבית הרב מרדכי שלמה שיף ברחוב הרב מוצפי לעבר בית מדרשו של כ"ק אדמו"ר מהורניסטייפול שליטא ברחוב החוזה מלובלין 17 בשמחת התורה השתתפו רבני העיר ראש העיר מאות חסידים ותושבי השכונה.