ועדת השמות בעיריית ביתר אישרה עשרות רחובות חדשים על שם גדולי ישראל

ועדת השמות של עיריית ביתר התכנסה ובחרה שמות לעשרות רחובות חדשים ע"ש גדולי ישראל – רובם בגבעה ג' החדשה שנבנית כעת * ברשימה: מרנן ורבנן גדולי ישראל זצוק"ל מהדור האחרון * רה"ע רובינשטיין: ממשיכים את פיתוח העיר בדרכם של גדולי ישראל זי"ע