טור פתיחה

בתפילת שלא תצא תקלה תחת ידינו, שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה