כינוס התוועדות מיוחד לשנות הקיבוץ “חיי תורה”

רבני השיבה לשנות הקיבוץ "חיי תורה" התאספו לכינוס התוועדות מיוחד בראשות כ"ק האדמו"ר מלוצק שליט"א אשר נשא דברי ברכה והדרכה, במהלך האסיפה ציון ההצלחה המפוארת בשנה האחרונה עם למעלה משישים תלמידים שזכו להעמיד את ביתם
כינוס-בישיבת-חיי-תורה-צילום-מענדי-קורנט-4
כינוס-בישיבת-חיי-תורה-צילום-מענדי-קורנט-4

בהתכנסות רבני הישיבה נחשף הנתון המדהים

אסיפה היסטורית מיוחדת במינה התקיימה לכלל רבני הישיבה לשנות הקיבוץ “חיי תורה” בראשות קברניטי הישיבה ובראשם מורינו ראש הישיבה הגר”י הולצמן שליט”א. כינוס אשר לא ראתה ישיבת חיי תורה מיום הווסדה, וב”ה השפעתה ניכרת בהתרוממות והתעלות רוח הישיבה למעלה מדרך הטבע, ובוודאי בע”ה אסיפה זו תיתן את אותותיה בהשפעתה על עתיד הישיבה בחינוך התלמידים ובהכוונתם.

האסיפה המיוחדת התקיימה, כאשר כאיש אחד בלב אחד התאספו כל רבני הישיבה אשר משקיעים כל כוחם ומרצם בהרבצת תורה ועבודת ה’ בלב הבחורים, למען חיזוק ועידוד התלמידים היקרים שיחיו, במטרה לחוות יחד את ההוואי השורה בין כותלי הישיבה, ובצוותא חדא להתייעץ ולחשוב איך משפיעים יותר, איך מרימים יותר, איך מכניסים את השמחה בתורה ובעבודת ה’ גם בתקופות אשר עול ולחץ השידוכים דוחק.

בכינוס הנעלה השתתף הגה”צ ר’ אליהו רוזנבלום שליט”א מראשי ישיבת “שערי יושר” בארה”ב, בנו של הגאון הגדול ר’ יוסף רוזנבלום זצוק”ל ראש ישיבת “שערי יושר” ומקברניטי היהדות החרדית בארה”ב, אשר הגיע מיוחד מעבר הים, לגודל הערכתו לישיבה הק’ שרוחו חופפת ומפעפעת בה, ומשקיע רבות למען קיום והצלחת המקום הק’ בכל מה דאפשר. הגה”צ שליט”א אשר ידיו רב לו בנבכי החינוך בדורנו שוחח ארוכות עם רבני הישיבה, חיזקם והלהיב את רוחם להמשיך בעבודת הקודש להחיות את בני הישיבה הקדושה העומדים בתקופה המורכבת של שנות הקיבוץ.

ראש הישיבה הגה”ח רבי יעקב הולצמן שליט”א השמיע מילים היוצאים מן הלב על מטרת קיום ויסוד הישיבה, ויחד ליבנו את תפקידי הישיבה ורבניה, כאשר שימת לב ודגש מיוחדת ניתנה להעמיד את יסודות חינוך הבנים בנבכי התקופה, לחזק את רוחם ולעודדם בתקופה בה הם ממתינים לבניית ביתם במהרה.

בחרדת קודש ובהדרת הכבוד זכו רבני הישיבה לקבל את פני כ”ק מרן אדמו”ר מלוצק שליט”א-אשר משפיע מהודו זיוו וברכתו תדיר על הישיבה הק’ – שהופיע בהדרו ונשא מדברות קודשו ורומם את קברניטי הישיבה בדברים מרוממים ומחזקים. לאח”כ המשיך במשך שעה ארוכה לשמוע את לבטיהם ושאלותיהם של כל רבני הישיבה, והתייחס לכל שאלה בפרטנות ואף יצא מגדרו לענות בארוכה ולהעמיד את יסודות החינוך בעוז ובגאון.

בסיפוק גדול ציינו רבני הישיבה שליט”א את העובדה המרנינה והמשמחת, כי במשך השנה האחרונה הקימו למעלה משישים בחורים יקרים תלמידי הישיבה הק’ את ביתם בישראל בשעטו”מ, כאשר באו בברית הנישואין עם משפחות מפוארות ומיוחסות בישראל. בהתרגשות ציינו כי זה הוא האות והסימן כי חפץ ה’ בידינו מצליח וכי שם שמים מתאהב על ידינו. בתפילה שעוד ישמע בהרי יהודה ובחוצות ירושלים, ובמהרה יזכו כל בני הישיבה להקים את ביתם על אדני התורה והחסידות ע”ד רועי ומאורי הדור המלווים את רוחה ודרכה של הישיבה הק’.

Facebook
WhatsApp
Twitter
Telegram
Email

תגובות

פופולארי

רוצה לדווח לנו?

דילוג לתוכן