מפעל ישיבות בין הזמנים בביתר עילית

#עם התקרב 'בין הזמנים' של ניסן:# מיזם 'ישיבות בין הזמנים' יוצא לדרך ביוזמת עיריית ביתר עילית, בהשתתפות עשרות רבות של קהילות בעיר >>> #למעלה מאלפיים בחורים כבר נרשמו לתוכנית שצפויה להתקיים בין ר"ח ניסן לר"ח אייר >>> במעמד מרומם התקיים כנס היסוד למיזם, בביתו של מרא דאתרא הגר"ח וייס שליט"א
WhatsApp-Image-2021-03-07-at-18.24.52.jpeg
WhatsApp-Image-2021-03-07-at-18.24.52.jpeg

עיריית ביתר עילית, בשיתוף עם ארגון ‘מצפן’, החלה את ההכנות למפעל ‘ישיבות בין הזמנים’ לבחורי הישיבות שע”י ‘חסיד כהלכה’. המיזם צפוי להתחיל בראש חודש ניסן, ולהימשך חודש ימים, עד לראש חודש אייר, אז יחזרו בחורי הישיבות לישיבותיהם.

במסגרת המיזם, מדי יום יתקיים מבחן טלפוני על החומר הנלמד במסגרת ישיבת בין הזמנים באותו היום, והבחורים המשתתפים ישתתפו בהגרלה על מלגות. לקראת סיום המיזם, יזכו הבחורים לפעילות חווייתית, כאשר כל קהילה וקהילה תצא לפעילות משלה.

פעילות זו תתקיים בנוסף לפעילויות בין הזמנים עבור חוגי עדות המזרח וקהילות בני הישיבות.

כנס היסוד למיזם החשוב התקיים השבוע בביתו של מרא דאתרא, הגאון הגדול רבי חיים וייס שליט”א בהשתתפות הרבנים הגאונים הגר”י סופר, הגר”י ברזובסקי, הגרא”ש שטיגליץ, הגר”ב רבינוביץ, הגר”מ קוריץ, הגר”צ וייס – שהשתתף בשליחותו של הגרא”ל כהן, רב קהילת חב”ד, הגר”א רייך, הגר”א אוירבעך, רה”ע מאיר רובינשטיין, וראשי  ארגון ‘מצפן’ ר’ חיים גרינולד ור’ גדליהו אייזנשטיין.

את המעמד פתח רה”ע בשבח ארגון ‘מצפן’ שנוסד בשיתוף העירייה ככלי סיוע להצלת ורווחת דור העתיד של בנינו וצאצאינו. וכן שיבח את פועלו של הארגון במשך כל ימות השנה בהכוונת בני הנעורים בעיר לישיבות, ובמתן מענה והכוונה למערכות החינוך בתוככי הקהילות בעיר ובתמיכה בנוער הזקוק לעזרה בתוככי הישיבות הקדושות ומחוצה לה. “ימים אלו הם שעת המבחן לקניינים שקונים הבחורים בתוככי הישיבות ועלינו לתת להם את כל האפשרויות לעמוד בזה בגאון”.

במהלך כנס היסוד, מורנו המרא דאתרא הגאון הגדול רבי חיים ווייס שליט”א נשא את המשא המרכזי, כשהוא מביע את התפעלותו מהמיזם. במשאו ציטט מרא דאתרא את דברי השל”ה הק’ כי הזמן הוא ‘קודש’ אך בין הזמנים הוא ‘קודש קודשים’.

וכן הרחיב על אודות הנחיצות שבהקמת מסגרות לבני הנעורים בימים אלו, בהם אורבות לבחורים סכנות רבות, ו”בוודאי שבמיזם זה יש מן השמירה על בני הישיבות”.

הרב הטעים את דברי הפסוק: ‘לכו בנים שמעו לי יראת השם אלמדכם’, כשהוא מפרש זאת כך: “בימים של ‘לכו בנים’ – כשהבנים יוצאים מהישיבות, אזי ‘שמעו לי’ – עליהם להתכנס ללימוד התורה בבתי המדרשות, ואו אז יתקיים בהם ‘יראת השם אלמדכם'”.

בדבריו פנה הרב לעוסקים במלאכת הקודש ודיבר באחריות וזכות המלאכה. הוא העלה את זכרו של הגה”צ רבי משה ריזל זצ”ל משגיח דישיבת נזר התורה, שזה עתה הלך לעולמו (הרב יבדלחט”א הרביץ תורה לצידו בישיבה). “רבי משה היה אומר שכאשר הוא רואה בחור שנרדם על הגמרא והוא מצליח לעודדו להמשיך לשקוד על תלמודו חרף העייפות – זהו שכרו מכל עמלו וכבר אין לו צורך יותר במשכורת”.

בסיום דבריו קרא המרא דאתרא בקריאה של חיבה לכל בחורי העיר להשתתף במסגרות אלו שוודאי יביאו תועלת מרובה להם ולכל יושבי העיר.

הרה”צ רבי יעקב סופר שליט”א רב קהילת ערלוי, נשא מדברותיו, והזכיר את דברי השל”ה הק’ שכתב: “ועיקר הכולל הכל יהיה נעקר ונשרש מן העולם השם של בין הזמנים, לא ייזכר ולא יפקד רק כל העיתים שווים לטובה יתנהגו במנהג אחד לתורה”. בדבריו עמד על הצורך העצום במסגרות אלו ובפרט לאחר מיעוט התורה בתקופת הקורונה, ובירך את העושים במלאכה.

חבר הבד”ץ הגר”י ברזובסקי נשא מדברותיו על חשיבותו של המפעל, בוודאי בעת הזו, והשמירה על העיר. “ובוודאי שזכות גדולה ביד העוסקים במלאכה, להציל ולשמור נפשות בני הישיבות, שהם פאר עירינו”.

חבר הבד”צ הגרא”ש שטיגליץ שליט”א, ציטט את דברי השפע חיים כי מוכח מהגמרא שיש ללמוד אף בערבי פסחים, כמו שמובא במשנה בפסחים “היה יושב בבית המדרש – ונזכר שיש חמץ בתוך ביתו”. ומכאן – שגם בערב פסח צריך לשבת בבית המדרש”.

וכן הזכיר בדבריו את תפילתו של רביה”ק רבי אלימלך מליזענסק זיע”א – שביטם שישי חל יום ההילולא שלו – בה אנו מתפללים ‘שנראה כל אחד מעלת חברינו’. “בדברי הגמרא מפרש רש”י את המילים ‘רואה אני’ – ‘מבין אני’, שנזכה להבין את מעלות בחורינו ונערינו ונגביר את אותם המעלות על החסרונות, ובכך נזכה לרומם את הבחורים לתורה ויראת שמים”.

את הכינוס סיכם הרב גדליהו איזנשטיין, מראשי ארגון ‘מצפן’, שהודה לרה”ע על היוזמה והתמיכה והליווי במשך כל השנה ובפרט במיזם הייחודי הזה, וסיפר על מטרות הארגון ועל החובה לשמור על קשר ישיר עם מערכות החינוך הקהילתיות ולזהות מבעוד מועד בחורים הצריכים תמיכה חיזוק וליווי חינוכי הולם. כמו כן פירט בדבריו את תכנית הלימודים המיוחדת, בשם ‘מקדש הזמנים’, לימי בין הזמנים בהם ילמדו ויבחנו הבחורים על הלכות פסח כהכנה לקראת חג הפסח הבא עלינו לטובה.

Facebook
WhatsApp
Twitter
Telegram
Email

תגובות

פופולארי

רוצה לדווח לנו?

דילוג לתוכן