ביוזמת עיריית ביתר עילית: ועידת ‘שימו לב’ לרבני הישיבות הק’ בביתר עילית

הועידה מתקיימת זו הפעם השנייה בכדי לקבל כלים מעשיים בענייני השעה באתגרים השונים בעולם הישיבות #במעמד קרב שיח עם הרבנים וראשי הישיבות בנושא ההתמודדות עם קשיי התקופה במישורים החינוכיים # המיזם פועל במסגרת "פורום ראשי ישיבות ומשגיחים - ביתר עילית" הפועל ע"י מכון 'מאירים' ו'מצפן' בשיתוף המכון למורים שע"י החינוך העצמאי
WhatsApp Image 2020-12-14 at 23.24.18
WhatsApp Image 2020-12-14 at 23.24.18

מעמד מרומם בהשתתפות כלל ראשי הישיבות, המשגיחים והרמי”ם מקרב עשרים ושמונה ישיבות קדושות הקיימות בביתר עילית, התקיים השבוע בועידת “שימו לב” המתקיימת זו הפעם השנייה.

כולם כאחד נקבצו ובאו כדי לדון יחד ולקבל דין מן דין בסימן שימו לב אל הנשמה – להצלחתו של כל תלמיד בעיר.

הועידה נערכה מסביב לשולחנות ערוכים ברוב פאר והדר במסגרת הפעילות החינוכית הענפה המתקיימת בשנים האחרונות ע”י “פורום ראשי הישיבות ומשגיחים ביתר עילית” שהוקם ביוזמת ראש העיר הרב מאיר רובינשטיין.

הועידה התקיימה לאחר שבמהלך התקופה האחרונה התכנסו ראשי הישיבות והמשגיחים בעיר לסדנה ייחודית ומקיפה בה עסקו במגוון ההתמודדויות הקיימים בעולם הישיבות, בעידן ההתמודדות עם הקורונה.

את הועידה פתח הרב יצחק משה שטיין, יו”ר מכון “מאירים” המפעיל את “פורום ראשי הישיבות והמשגיחים – ביתר עילית” ופרוייקט “שערי ישיבה”. בדבריו ציין את משמעות שם הועידה “שימו לב” – כלשון הכתוב, “ואשר לא שם אל לבו ויעזוב את מקנהו ואת עבדיו בשדה”, ומדייק האמרי אמת, מלשון הפסוק משמע שההיפך מהירא את דבר ד’ זהו “לא שם אל לבו”, נמצינו למדים שההיפך מכך “שימת לב”, זהו הירא את דבר ד’.

“זו מטרת הועידה הנוכחית. כולנו כאחד כדי שנוכל לטעת יראת שמים נכונה בתלמידנו לאחר תקופה משמעותית של חוסר יציבות ועקביות בגלל תוצאות הנגיף, ע”י שימת לב ואחריות להצלחתו של כל יחיד”.

הרב שטיין הודה מקרב לב להרב יהודה דייטש רמ”ט ראש העיר, הרב יהודה קורנבליט מנהל אגף החינוך והרב יוסף בן יצחק מנהל חברה ונוער, על התמסרותם במשך כל השנה לפעילות המבורכת הנעשית בקרב הישיבות הק’ בעיר.

הרצאה מקצועית בנושא החדרת יציבות וסמכות בתקופת משבר נשא הר”ר שלמה בלפר – מומחה ותיק בתחום שהביא כלים מעשיים בהצבת גבולות וסמכות נכונה, בפרט בתקופה של חוסר וודאות הגורם לקושי בהצבת הסמכות והגבולות הנדרשים דווקא בתקופה זו.

הרב בלוי בוועידה

משא חינוכי על חובת רבני הישיבות בעת זו נשא הגאון רבי משה בלוי שליט”א – מגדולי המחנכים בדורנו. בדבריו היטיב לתאר את תפקיד רבני הישיבות, לאחר תקופה זו בה התערערו יסודות ברורים ומוצקים של ערכים חשובים ויסודיים. ביד אמן הקנה הרב בלוי את הכוח והיכולת לעמוד כצוק איתן ולהוות משענת ואחיסמך לתלמידים.

ראש העיר הרב מאיר רובינשטיין התקבל בתשואות חן תוך כדי שראשי הישיבות ורבני הישיבות מציינים בהתפעלות את העשייה הברוכה והדגולה של העירייה והעומד בראשה בכל ענפי החינוך לתפארת במהלך השנים האחרונות.

רה”ע אמר בדבריו בפני המשתתפים כי בעיניו תפקיד העירייה אינו רק דאגה פיזית למבנה, אלא גם דאגה רוחנית וחינוכית.

בהמשך נשלחה התודה והברכה לעומדים בראש ומפעילי המיזמים, ובראשם הנהלת תכנית 360 בראשותה של הגב’ אליחאני, להנהלת המכון למורים על השותפות הפעילה בפרויקט זה ובחסות הנכבדה לועידה, למנהל המרכז הרב אהרן קלירס והרב יצחק ויסברג – רכז השלוחה בביתר עילית, להנהלת מכון מצפן בראשותם של הר”ר חיים גרינוולד, הר”ר גדליה אייזנשטיין והרב משה לודמיר,  על העשייה הברוכה למען הנוער בעיר.  

ציבור ראשי הישיבות המשגיחים והרמי”ם ציינו בסיפוק בגמר הוועידה המוצלחת כי הפיקו תועלת רבה מועידה חשובה זו המהוה מגדלור בהתמודדות נכונה, דווקא בתקופה מאתגרת זו.

Facebook
WhatsApp
Twitter
Telegram
Email

תגובות

פופולארי

רוצה לדווח לנו?

דילוג לתוכן