ביתר עילית: אלפי לומדים סיימו את מסכת עירובין לזכרו של מרא דאתרא

במלאות שנה לפטירתו של מרא דאתרא דביתר עילית, הגה"צ רבי דוד צבי אורדנטליך זצוק"ל, מאות שיעורי 'דף היומי' בעיר קיימו סיומי מסכת עירובין לזכרו של רב העיר # ביוזמת העירייה, חולקו אלפי גמרות 'פסחים' ללומדים, וכיבוד קל למעמדות שהתקיימו # במעמד המרכזי השתתפו מארי דאתרא, הגרי"ח וייס והגר"י תופיק שליט"א שהעלו את זכרו הטהור של רבה של העיר # במעמד הכריז רה"ע על הנצחת שמו של מרא דאתרא בקריית הישיבות בעיר 
image_editor_output_image-1958582446-1605810154262.jpg
image_editor_output_image-1958582446-1605810154262.jpg


לכבודה של תורה: ביוזמת עיריית ביתר עילית, התקיימו בשבוע האחרון מאות אירועים, בהשתתפות אלפי לומדים, שסיימו את מסכת עירובין, כסדר לימוד דף היומי, במלאות שנה לפטירתו של מרא דאתרא דביתר עילית, הגה”צ רבי דוד צבי אורדנטליך זצוק”ל, שכיהן במשך עשרות שנים בכהונה, מאז היווסדה ועד לפטירתו.

בשל מגבלות התקופה, ומפאת העובדה שלא היה ניתן לקיים מעמד המוני כראוי לכבודו של הרב, הוחלט בעירייה לצאת במיזם ייחודי, במסגרתו יתקיימו מאות סיומי מסכת ‘עירובין’ לזכרו של מרא דאתרא. מאות גבאי שיעורים נרשמו בשבועות האחרונים לקריאת העירייה להצטרף למיזם. במאות בתי כנסת ובתי מדרשיות בעיר נערכו מבעוד מועד לקיים את האירועים, על פי ההנחיות, כשהעירייה דואגת לכיבוד קל באירועים, ולחלוקה של אלפי מסכתות ‘פסחים’, ללומדים שסיימו את מסכת ‘עירובין’ והחלו את לימוד המסכת הבאה על פי סדר הדף היומי.

בצהרי יום א’ הגיעו מאות גבאים לבניין העירייה, שם קיבלו את המסכתות המפוארות, עליהן הוטבע שמו של מרא דאתרא המנוח.

המעמד המרכזי התקיים בבית הכנסת ‘בוסטון’ בעיר, בהשתתפות מארי דאתרא, הגר”י וייס והגר”י תופיק שליט”א, הראב”ד הגר”צ ברוורמן, וחברי הב”יד הגרא”ש שטיגליץ והגר”ש איצקוביץ, ורב ביהכנ”ס הגרמ”ש הורביץ, שליט”א.
את המעמד פתח בדבריו מרא דאתרא הגרי”ח וייס שליט”א, שמונה לרב העיר כחודש לאחר פטירת הגרד”צ אורדנטליך זצוק”ל. בדבריו סיפר הגר”ח על מסירתו ופועלו הרב של הגרד”צ אורדנטליך למען תושבי העיר, בדקדוק הלכה ובענייני ההוראה שהובאו לפתחו.

בקול כואב דיבר מרא דאתרא הגר”י תופיק שליט”א, על האובדן הגדול. הגר”י שאחז ברבנות העיר יחד עם הגרד”צ אורדנטליך סיפר ארוכות על דמותו הייחודית של הרב, על דאגתו לעמלי ולומדי התורה, ולביצור חומות הדת בעיר.

לאחר מכן נשאו דברים ראב”ד בית הדין הגר”צ ברוורמן, וחתנו של מרא דאתרא המנוח, חדב”נ, הגר”י פראג שליט”א המכהן כדיין בבי”ד של הגר”נ קרליץ בב”ב, שנשא דברים בשם המשפחה החשובה.

בסיומו של המעמד הודיע רה”ע הרב מאיר רובינשטיין כי בקרוב יתקיים מעמד הנחת אבן הפינה לקריית הישיבות בעיר, שתיקרא על שמו של מרא דאתרא – ‘תורת דוד’. מעמד הנחת אבן הפינה יתקיים בהשתתפות רבני העיר וראשי הישיבות בעיר. “זכרו של מרא דאתרא זצוק”ל, שהקדיש את כל חייו לחזק את לומדי התורה בעירנו, ניצב מולנו תמיד. דמותו הטהורה, שהיה מכתת רגליו למען לומדי התורה ועמליה, צרובה לנצח בקרב כל תושבי עירנו. זכרו יונצח לעדי עד ב’קריית הישיבות – תורת דוד’ – שתוקם בעיר ותהיה לשם ולתפארת ללומדי התורה”.

רה”ע דיבר גם הוא על חסרונו הגדול של הגרד”צ אורדנטליך, ואף הודיע כי בעתיד תונצח דמותו של הרב ב’כיכר המנורה’ בעיר, שם תוקם מנורה חדשה ומפוארת, לזכרו של המנורה הטהורה בעיר.

Facebook
WhatsApp
Twitter
Telegram
Email

תגובות

פופולארי

רוצה לדווח לנו?

דילוג לתוכן