לקיים בנו חכמי ישראל, רבני ביתר בקריאה לציבור להתפלל לרפואת הגאב״ד שליט”א

הרב אורדנטליך בקריאת המגילה
הרב אורדנטליך בקריאת המגילה

ביום שישי האחרון ערב שבת קודש אושפז במצב קשה רב העיר הרב אורדנטליך במחלקת טיפול נמרץ בבית החולים ‘הדסה עין כרם’ בירושלים, עקב קשיי נשימה, וזיהום בדם והוא זקוק לרחמי שמים מרובים. 

לאור מצבו הרפואי הקשה יצאו רבני העיר במכתב מיוחד לתושבי העיר להתפלל עבור הרב “לקיים בנו חכמי ישראל בקשו רחמי שמים לאור מצבו הרפואי הקשה של מורינו ורבנו הגאב”ד שליט”א, מרא דאתרא, הננו קוראים לכל בני עירנו להרבות בתפילה ותחינה לרפואתו השלמה של גאון ישראל שליט”א רבי דוד צבי בן רייזל מלכה”

רבני העיר מוסיפים במכתבם “ואחר התפילה בבתי כנסיות ובתי מדרשות יאמרו מזמורי תהילים להחלמתו המהירה, וכן בבתי החינוך והישיבות בעירנו”.

הציבור נקרא להעתיר בתפילה ובתחנונים לרפואתו השלמה והמהירה של הגאון רבי דוד צבי בן רייזל לרפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל.

Facebook
WhatsApp
Twitter
Telegram
Email

תגובות

פופולארי

רוצה לדווח לנו?

דילוג לתוכן