עם סיום ימי השובבי”ם מעמד כבוד התורה בישיבה לשנות הקיבוץ ‘חיי תורה’ בעיר • גלריה

בהשתתפות כ"ק מרנן האדמורי"ם ממודזי'ץ, וויז'ניץ ב"ש שליט"א • צילום שלומי טריכטר
IMG_8061
IMG_8061

מעמד אדיר ומפואר ורווי הוד התקיים השבוע בהיכל ישיבת חיי תורה בעירנו ביתר עילית, ביום הגדול והנשגב פורים קטן, בשילוב מעמד סימוי 18 מסכתות שנלמדו ע”י בחירי תלמידי הישיבה ביגיעה עצומה בהתמדה גדולה במשך ימי השובבי”ם ת”ת וזאת חוץ משאר סדרי הלימוד הקבועים בישיבה

תלמידי הישיבה קיבלו על עצמם לפי בקשת ראש הישיבה הגאון רבי חיים שמרלר שליט”א להתחזק באופן מיוחד בימי השובבי”ם בשעות רצופות בהתמדה והוסיפו על סדרי הלימוד הקבועים שו”ע חושן משפט, והלכות שבת, ומסכת פסחים, בהתמדה גדולה ללמוד שאר מסכתות ולסיימם לקראת פורים קטן הבעל”ט.

וכאמור ביום שלישי התקיים בהיכל הישיבה סעודת סיומי מסכתות ומעמד כבוד התורה בליוי כלי זמר ברוב פאר והדר בהשתתפות הרבנים הגאונים ראשי הישיבה ורמ”י הישיבה וכלל תלמידי הישיבה.

פתח והנחה את המעמד המפואר בטום טעם הרה”ג רבי יעקב הולצמן שליט”א רו”מ הישיבה, שדיבר בשבח התלמידים שיגעו ועמלו ביתר שאת להגיע למעמד זה, וכן העלה לשבח את מו”ר ראש הישיבה שליט”א אשר משקיע כל כוחו ומרצו לרומם את תלמידי הישיבה ברוחניות ובגשמיות.

בהתרגשות ובהדרת כבוד קיבלו את פני כ”ק מרן האדמו”ר ממודזי’ץ שליט”א וכ”ק מרן האדמו”ר מויזניץ ב”ש שליט”א, אשר טרחו והגיע מרחוק במיוחד לכבודה של תורה וכבוד הישיבה ותלמידיה.

כ”ק מרן האדמו”ר ממודזיץ שליט”א הביע בדברי קדשו את התרגשותו והתפעלותו בהכרת פניהם של תלמידי הישיבה אשר ניכר בהם התעלותם בעבודה וירשת שמים טהורה, בדרך ישראל סבא, כן הזכיר שלימוד מסכת בנוסף לסדרי הישיבה הוא בבחינת נעשה ונשמע שמקדימים את הנעשה ומוסיפים עוד לימודים על הלימודים הקבועים.

כן נערך מעמד הסיומים ע”י עשרות הבחורים, כשלאחמ”כ יצאו בני הישיבה ורבניה בריקוד של שמחה לכבודה של תורה.

כ”ק מרן האדמו”ר מוויז’ניץ בית שמש שליט”א הסביר בדברי קדשו בטוב טעם שעיקר העולם הזה זה לימוד התורה חוץ מהשכר בעולם הבא והזכיר בדבריו כמה מתלמידי הישיבה שמסתופפים בצילו שנבחנו אצלו על המסכתות והפליא את בקיאותם והכרת פניהם ענתה כי הם תלמידי הישיבה חיי תורה.

הגה”צ רבי ישראל ברזובסקי שליט”א בנו הגדול של כ”ק מרן האדמו”ר מסלונים וחבר בד”צ ביתר, אמר שפורים קטן הוא בחינת אמונה שלפני הנס והזכיר שכשכן קרוב של הישיבה מעיד על הקול תורה הנשמע למרחקים.

לאחמ”כ נשמעו דברי ברכה ע”י הרה”ג ר’ מרדכי למברגר שליט”א ר”מ בישיבה ומי שניהל על המבצע המיוחד של שובבי”ם ת”ת, אשר הרחיב בשבח תלמידי הישיבה ועל התייגעותם יום יום ביגיעה עצומה ובהתמדה גדולה ובמיוחד בימי השובבי”ם בשעות רצופות של תענית דיבור.

בברכת המזון על הכוס נתכבד הגה”צ רבי יצחק יהודה טברסקי שליט”א משגיח הישיבה, לאחמ”כ יצאו תלמידי הישיבה בריקודים ומחולות לכבוד התורה בשבח והודאה להשי”ת נותן התורה על הזכיה להגיע למעמד זה, ובקבלה טובה לעתיד להמשיך ביתר שאת וביתר עוז.

צילום שלומי טריכטר

Facebook
WhatsApp
Twitter
Telegram
Email

תגובות

פופולארי

רוצה לדווח לנו?

דילוג לתוכן