עיריית ביתר עילית תחלק תמיכות למוסדות החינוך

עיריית ביתר עילית אישרה תמיכות גם למוסדות הפטור, בנוסף למוסדות המוכר שאינו רשמי הזכאים למימון ע"פ חוק נהרי * הסכום שיחולק למוסדות החינוך עבור שנת 2018 – כשלושה מיליוני שקלים * רה"ע רובינשטיין: "זוהי חובתנו עבור המוסדות המתנהלים על טהרת הקודש, ועל כך גאוותנו"
מאיר רובינשטיין -
מאיר רובינשטיין -

תמכין דאורייתא: עיריית ביתר עילית אישרה תקציבי חינוך ותמיכות למוסדות החינוך בעיר בסך כולל של כשלושה מיליוני שקלים, שיועברו למוסדות החינוך.

בין מקבלי התקצוב נמצאים מוסדות חינוך “מוכר שאינו רשמי”, הזכאים לתמיכה ע”פ חוק נהרי, ואולם, ע”פ החלטת רה”ע יקבלו תמיכה גם מוסדות חינוך מזרם הפטור, שאינם נהנים מחוק נהרי, וזאת לדברי רה”ע “בכדי שאלו שנוהגים בחינוך ע”פ הוראות רבותיהם במסורת הקודש, לא ייפגעו”. התמיכות במוסדות הפטור אושרו בוועדת התמיכות בראשות סגרה”ע ה”ה דוד זלץ שבירך את ראש העיר על הגדלת התמיכה למוסדות הפטור, שקיבלו השנה יותר מהשנה שעברה.

Facebook
WhatsApp
Twitter
Telegram
Email

תגובות

פופולארי

רוצה לדווח לנו?

דילוג לתוכן