מעמד כבוד התורה וחלוקת המלגות לכותבי חידו”ת שע”י קרן ישראל וארגון “התקבצו” • גלריה

מעמד כבוד התורה כביר ורב רושם, נערך במוצאי שבת קודש האחרון פרשת ויקרא. אלפים מטובי בניה של העיר השתתפו במעמד ענק אשר נערכה בו חלוקת מלגות ופרסים לבני התורה ובחורי הישיבות מתושבי העיר ששקדו ועמלו במשך חודשים ארוכים והוציאו מתחת ידם כתיבת  חידושי תורה מתוך לימודם. המעמד נערך על ידי ראשי ארגון "קרן ישראל" שהוקם על שמו של הרב ישראל אייזנשטרק ז"ל למטרת הגדלת והאדרת לומדי התורה בעיר ביתר על ידי חלוקת מלגות ופרסים, המעמד הכביר התקיים ביוזמתו של יו"ר דגל התורה בעיר ביתר מ"מ ראש העיר הרב יצחק רביץ אשר פועל בשנים האחרונות רבות למען בני התורה והישיבות בעיר במסגרת ארגון "התקבצו" למען בני הישיבות ובני התורה בעיר ביתר עלית • צילום: משה שנקר
DSC_5393
DSC_5393

מרגש היה לראות כיצד כבר החל משעות מוצאי שבת המוקדמות, המוני בני תשחורת נוהרים בהמוניהם אל עבר אולם האודיטוריום הגדול ששוכן ברחוב ברסלב. אלפים רבים של בני ישיבות, אברכים, ראשי ישיבות ראשי קהילות רבנים ומגידי שיעורים החלו להגיע למקום, ועד מהרה האולם הגדול מתמלא עד אפס מקום.

בתחילתו של המעמד פצחה התזמורת בשירת “התקבצו מלאכים” שיר המלווה את ארגון התקבצו מאז היווסדו, ומיד לאחר מכן נעמד הרב יצחק רביץ אשר הנחה את המעמד ופתח את המעמד באומרו שזכתה העיר ביתר באלפים רבים של עמלי תורה אשר שוקדים ועמלים בתורת ה’ ומעלים על הכתב את חידושיהם ופירות לימודם, הרב רביץ הזכיר בדבריו את האיש הבלתי נשכח הרב ר’ ישראל אייזנשטרק ז”ל שמסר נפשו בשנותיה הראשונות של ביתר עבור לומדי התורה ואשר בזכותו נוסדו האבנים הראשונות של מוסדות בני התורה בעיר התורה.

לאחר מכן הוזמן ראב”ד העיר חבר הבד”ץ הגאון ר’ צבי ברוורמן שליט”א לשאת דבריו, הראב”ד הביע שמחתו העצומה לראות ולהשתתף במעמד ששמו “כבוד התורה”,  הרב הדגיש בדבריו שבזכות עמל התורה ורק על זה עומדת העיר ביתר, בין דבריו עורר הראב”ד שליט”א את הציבור ללימוד בימי הפגרה ובפרט בימי שישי של בין הזמנים, הרב שליט”א הודה לרב יצחק רביץ שמוסר נפשו למען לומדי התורה ועומד כל יום ויום עם יוזמות ברוכות להגדיל תורה ולהאדירה.

הגאון ר’ מאיר שמחה אוירבך שליט”א חבר הבד”צ ורב שכונת הדקל, עמד בדבריו ששבט לוי לא השתעבדו בשיעבוד מצרים אך ורק כי הם היו עמלי תורה, והצורה העיקרית של עמל מגיע על ידי שמעלים את התורה וחידושיה על הכתב, כתיבת חידושי תורה גורם להבנה ולזיכרון ולחזרה טובה, עוד דיבר ועורר הרב גם כן על לימוד הבחורים והאברכים בבין הזמנים, הרב הוסיף בדבריו שיש פה הכרת הטוב גדולה לר’ יצחק רביץ שאהבתו הגדולה ללומדי התורה ולעמלי התורה, הגיעה לכך שיש כיום בעיר תלמידי חכמים ועמלים בתורה.

לאחר מכן, הזמין הרב יצחק רביץ את ראש מוסדות “דורשי ציון” הגאון הרב אברהם צוויג שליט”א  אשר הקריא ביראת כבוד בפני הקהל את מכתבו של שר התורה מרן הרב חיים קנייבסקי שליט”א, שהאציל מברכותיו על לומדי ועמלי התורה בברכת ברכה והצלחה בכל ענייניהם.

בהתרגשות ובשירת “ימים על ימי מלך” קיבל הקהל את ראש ישיבת חברון הגאון הגדול ר’ משה מרדכי פרבשטיין שליט”א שנשא את המשא המרכזי והדגיש בדבריו את הצורך שיש לכל אחד ואחד להתקשר עם התורה, והאפשרות להיות קשורים עם התורה זה על ידי “תורה דיליה”, ראש הישיבה הביע התרגשות גדולה באומרו שהביאו לפניו את נושאי החבורות שכתבו והדגיש ש”רק להתבונן על הנושאים שכתבו כותבי החבורות זה מעורר התרגשות רבתית”. ראש הישיבה בירך את בני הישיבות ואברכי הכוללים שימשיכו הלאה בדרכם הטובה של תורה דיליה עם כתיבת חידושיהם.

אחריו הוזמן המרא דאתרא הגאון הגדול רבי יעקב טופיק שליט”א  שנשא דברים נרגשים והדגיש שאינו יכול לתאר לציבור את השמחה העצומה שהוא חש בראותו כל כך הרבה לומדי תורה שזכו לכתוב את חידושם. המרא דאתרא בירך את הלומדים והכותבים שימשיכו בעלייתם הרוחנית עוד כהנה וכהנה, יחד עם רבותיהם וראשי קהילותיהם.

לאחר מכן, הזמין הרב רביץ את רב קהילות בני התורה בגבעה ב’ הגאון ר’ משה דוד אדלר שליט”א לשאת דברים. הרב הדגיש שעצם המעמד שייך ללומדי התורה ועל כן צריכים לבקש את רשותם שלהם לדבר, עוד הוסיף הרב שאין כבוד כתורה שייך לאותם השוקדים והעמלים, זה כבוד התורה האמיתי, ואין זולתו.

לאחריו הוזמן הגאון הרב יצחק מועלם שליט”א חבר הבד”ץ ורב שכונת הגפן לשאת דברים, הרב הדגיש את ידידותו הקרובה לרב ישראל איזינשטרק זצ”ל, עד כמה חירף נפשו למען הקמת עולם התורה בעיר ולעומת זאת בשעת לימודו היה מנתק עצמו מכל הסביבה וצולל עמוק לעולמה של תורה. כמו”כ הזכיר את לומדם יחד בחבורתא בכולל ישיבת בית יצחק בעיר.

רגעים מכוננים במיוחד עת הזמין הרב יצחק רביץ את ראש העיר הרב מאיר רובינשטיין לשאת דברים ובהזמנתו, סקר הרב רביץ את ההישגים הכבירים וההצלחות למען לומדי התורה ובני הקהילות אשר קרמו עור וגידים בשנים האחרונות והפכו למעצמה של ממש, הרב רביץ הודה לראש העיר על התמיכה הגדולה בלומדי התורה, במוסדות התורה ובקהילות בני התורה בעיר.

ראש העיר הרב מאיר רובינשטיין פתח בדבריו בכך שהתודה והברכה לא מגיעה לו, אלא לממלא מקומו הרב יצחק רביץ, ראש העיר אמר בדבריו, שהגדלות של ממלא מקומו הרב יצחק רביץ היא, שלמרות שהוא גדל בבית של מלוכה אצל משפחת הרב אברהם רביץ ז”ל הוא ממשיך לרומם את לומדי התורה, ורק לכן העיר ביתר נקראת עיר התורה בערי יהודה.

לאחר מכן, במתח רב ובהתרגשות רבה הוכרזו שמות הזוכים בכתיבת החבורות, כל כותבי החבורות אשר זכו, הועלו אחר כבוד לבימת הכבוד לקבלת הפרס והתעודה מרבני העיר ופרנסיה.

הרב רביץ הודה בדבריו לחברי וועדת הרבנים שעמלו ימים רבים לעבור על מאות חידו”ת, ה”ה הגאון רבי ישי אלפנביין, הגאון רבי טוביה בן דוד הגאון רבי מאיר הלפרין הגאון רבי אבישי קליין.

הזוכים בשנת תשע”ח ה”ה פרס ראשון הרה”ג ר’ ישראל אריה וויסמאן שליט”א מישיבת מיר, פרס שני הרה”ג ר’ מנחם מנדל פרידמן שליט”א מישיבת ברכת מרדכי, פרס שלישי הרה”ג ר’ חיים שלום לייבואויץ שליט”א מכולל דורשי ציון.

הזוכים מקרב בחורי הישיבות הגדולות, פרס ראשון הבה”ח רפאל אליעזר אפשטיין הי”ו מישיבת כנסת יחזקאל, פרס שני הבה”ח ידידיה ברויאר הי”ו מישיבת תפרח והבה”ח אריאל ברויאר הי”ו מישיבת חברון. פרס שלישי הבה”ח יצחק קייבל הי”ו מישיבת תפרח.

הזוכים מקרב הישיבות הקטנות, פרס ראשון הבה”ח מרדכי פרידמן הי”ו מישיבת עטרת שלמה, הבה”ח מאיר וובר הי”ו מישיבת שער התלמוד, פרס שני הבה”ח שלמה בורנשטיין הי”ו מישיבת עטרת שלמה, פרס שלישי הבה”ח אלעזר רוט הי”ו מישיבת קול תורה

מיד בסיום חלוקת המלגות, החלה התזמורת בשיר והלל כשכל בני התורה פוצחים בריקודים עזים שלא פסקו עד השעות הקטנות של הלילה, בהתרוממות הרוח ומתוך שמחה גדולה לכבודה של תורה

בסיום המעמד הודה הרב יצחק רביץ לכל כותבי החבורות ולכל בני התורה וראשי הקהילות בעיר כמו כן הודה הרב רביץ לכל מי שסייע בארגון ובתכנון המעמד הכביר ובראשם מנהל לשכת מ”מ ראש העיר הרב אברהם ברנהולץ, הרב אברהם מלאכי, הרב בנימין פרנקל, הרב פנחס כהנוביץ. הרב יצחק רביץ הזמין את המשתתפים למעמד “התקבצו” של בין הזמנים תשרי תשע”ט שכבר כעת הוא שוקד על תכנונו והפקתו.

צילום משה שנקר

Facebook
WhatsApp
Twitter
Telegram
Email

תגובות

פופולארי

רוצה לדווח לנו?

דילוג לתוכן