מאות מתושבי ביתר השתתפו בעצרת מספד למרן הגראי”ל שטיינמן זצוק”ל

הרה"ג ר' ברוך מרדכי אזרחי שליט"א "מרן זצ"ל קיבל חוש מיוחד להנהיג את כלל ישראל כמו שראינו אצל משה רבנו" • לאיזה שליחות מיוחדת בשוויץ שלח את נאמן ביתו ולמה התנגד הגראי"ל שטיינמן לפתיחת מקום עבודה לאברכים בשעות הערב?
WhatsApp Image 2017-12-23 at 23.25.52
WhatsApp Image 2017-12-23 at 23.25.52

אמש (מוצ”ש) התקיימה בבית הכנסת ‘טוב דעת’ בביתר עצרת מספד למרן הגראי”ל שטיינמן זצוק”ל בעצרת השתתפו מאות מתושבי העיר, כאשר מבואות בית הכנסת והרחבה הסמוכה התמלאו בהמון אדם ולשם הועבר דבר העצרת ע”י הרמקולים.

בעצרת הספידו רבני העיר הרה”ג ר’ דוד צבי אורדנטליך והרה”ג יעקב תופיק אביעזרי, חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבת ‘עטרת ישראל’ הגאון הגדול ר’ ברוך מרדכי אזרחי שליט”א, הגאון רבי מאיר שמחה אוירבך שליט”א רב שכונת הדקל וחבר הבד”צ, הגאון רבי צבי ברוורמן שליט”א חבר הבד”צ, הגאון רבי משה דוד אדלר שליט”א רב קהילות בני התורה בשכונות הגפן והתמר, ראש ישיבת ‘עטרת שלמה’ הגאון ר’ חיים פיינשטיין שליט”א וכן הרה”ג ר’ איסר שווב שליט”א תלמידו ונאמן ביתו של מרן זיע”א.

כבר משעה מוקדמת התאספו קהל רב בהיכל בית הכנסת, התרגשות גדולה הייתה בקהל עם הגעתו של מורנו המרא דאתרא הגאון רבי דוד צבי אורדנטליך שליט”א, שטרח והופיע להספיד למרות המאמצים הכרוכים בכך.
מורנו המרא דאתרא פתח בדבריו באמורו שעל מרן ראש הישיבה זצוק”ל ניתן להגיד שהיה רבן של כל בני הגולה, הוא היה גדול הדור והוא היה זה שנשא על כתפו את משא הדור כולו, משא הישיבות, זוהי חובה על כולנו להשתתף באבל הכבד על הסתלקותו של מרן זצוק”ל.

מורנו המרא דאתרא הגאון רבי יעקב תופיק שליט”א, ציין בדבריו את האבדה הנוראה שכל יחיד ויחיד צריך ליתן על ליבו לדעת במה להתחזק כדי למלאות את החלל העצום שנפער בעמל התורה, ועלינו להתחזק בדקדוק ההלכה כמו שראינו אצל רבינו זצוק”ל שהיה באופן המחמיר על כל קוצו של יוד.

ר’ איסר שוב נאמן ביתו של מרן זיע”א סיפר שפעם הגיע אדם למרן הגראי”ל שטיינמן וסיפר שהוא עומד לנסוע לשוויץ הרב שטיינמן הוציא מהכיס דולר נתן לו וביקש ממנו שילך לכתובת מסוימת וייתן לבעל הבית את הדולר שאלו אותו מה העניין? סיפר כי לפני לפני קרוב ל- 70 שנה כשהוא היה בשוויץ (כידוע למד שם) יום אחד עמד ליד הבית ההוא ודיבר בלימוד עם חבר ובטעות תלש פרח ומעוניין לשלם על זה.

עוד סיפר סיפר כי ראשי חברת ‘סיטיבוק’ במודיעין עילית פנו למרן ראש הישיבה, ורצו לארגן קבוצה של גברים שיעבדו אצלם 3 שעות בשעות הערב, ומרן גער בהם כי הם מכניסים רעיונות של בטלה לאברכים, כמו כן הרחיב בתיאור על דקדוק ההלכה וההקפדה על כל קוצו של יוד בכל סעיף בהלכה.

[pojo-sidebar id=”129″]

את המשא המרכזי נשא מרן ראש הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט”א חבר מועצת גדולי התורה, שאמר בדבריו:
אצל רבינו היה את השויתי ה’ לנגדי “תמיד”. תמיד בשקיעות בתורה, תמיד בעמל התורה, תמיד בדקדוק בהלכה, תמיד יראת ה’ על פניו, תמיד בדאגתו לכלל ישראל ולכל אחד ואחד.

ראש הישיבה הוסיף בדבריו על עמל התורה המיוחד בסדר קודשים שמרן זיע”א הוציא את הספר אילת השחר לעת זקנותו בעמל ובבהירות מיוחדת. דיבר על מנהיגותו של מרן שקיבל את החוש המיוחד להנהיג את כלל ישראל כמו שראינו אצל משה רבינו שקיבל מנהיגותו בכך כשהיה רועה צאן ראו אותו רץ אחרי כבשה אחת שיצאה מהעדר כדי להחזירה לעדר.

תכונת היסוד של מנהיג של רועה, זה לדאוג לכל אחד אחד שילך בדרך הסלולה, כך מנהיג ישראל רבינו זיע”א דאג לכל אחד ואחד שיישאר כחלק מהעדר ולא יצא החוצה, שכל אחד ואחד יהיה חלק מעולם התורה ויהיה בן תורה.
ראש הישיבה שליט”א, הוסיף בדבריו שרבינו זיע”א, נשא את משרא עולם הישיבות על כתפו כאשר ישא האומן את היונק, דאג שבכל עיר ועיר יהיו עוד ועוד מקומות תורה וכוללים לאברכים הנכבדים.

ראש ישיבת עטרת שלמה הגאון הגדול רבי חיים פיינשטיין שליט”א קונן בבכי “תורה תורה חגרי שק” והביא את דברי הנפש החיים שנשמת אדם גדול שהולכת מאתנו משפיע על הדור כולו, כמו כן ציין את חיבתו המיוחדת של זקנו מרן הגאב”ד מבריסק זצוק”ל לרבינו זיע”א, כאשר ידוע שמרן הרב מבריסק היה מכבד מאוד את רבינו ומחשיבו כאחד נגדולי ישראל כבר בצעירותו.

[pojo-sidebar id=”129″]

[pojo-sidebar id=”129″]

Facebook
WhatsApp
Twitter
Telegram
Email

תגובות

פופולארי

רוצה לדווח לנו?

דילוג לתוכן