לרגל סיום מבצע חסיד כהלכה שלב ב’: רגשי התעלות וקדושה בסדרי ‘שבת נחמו’ בצילו של המשפיע הרה”צ רבי אלימלך בידרמן שליט”א

המשפיע הרה"צ שליט"א נעתר לבקשת ראש העיר והגיע לשבות בביתר עילית ולהאציל מהודו על המוני שוחרי תורה וחסידות שנהרו לאודיטוריום העירוני לסדרי השבת המרוממים והנעלים • במוצש"ק התקיים מעמד מיוחד לבחורי העיר למקהלות החסידים - כפי שהבטיח המשפיע הרה"צ שליט"א באתרא קדישא מירון בנסיעה הגדולה לקברי הצדיקים בצפון עם סיום מבצע השובבי"ם הגדול 'הושע נא שלוש שעות' במסגרת מבצע 'חסיד כהלכה'
IMG-20170808-WA0041
IMG-20170808-WA0041

חסיד כהלכה בביתר עילית: העיר ביתר עילית זכתה בשבת האחרונה פרשת ואתחנן-נחמו להינות מזיו תורתו וקדושתו של המשפיע הרה”צ רבי אלימלך בידרמן שליט”א שהגיע לשבות בעיר לבקשת ראש העיר לרגל סיום מבצע ‘חסיד כהלכה’ שנערך ע”י לשכת ראש העיר.

קהל רב של אלפי מבקשי תורה וחסידות נהרו מכל רחבי העיר לעבר האודיטוריום העירוני ברח’ רבי נחמן מברסלב בגבעה א’ שם נערכו סדרי השבת המרוממת ומאות רבות מתושבי העיר הגיעו אף ממרחקים ארוכים לקבל נועם שבת ולהשתתף בסדרי השבת המרוממת במחיצתו של המשפיע הרה”צ שליט”א, כשהם זוכים לשעה ארוכה וגדושה של עונג שבת אמיתי של חיזוק בתורה חסידות ואמונה בדבריו חוצבי להבות אש של המשפיע הרה”צ שליט”א.

סדרי השבת נערכו בטוב טעם ודעת ע”י המארגנים המסורים ובראשם ראש העיר הרב מאיר רובינשטיין ויד ימינו הנמרץ והמסור הרב יהודה דייטש יחד עם אנשי ארגון ‘להבות אש’ הפועל רבות ונצורות להרבות תורה וחסידות בעיר לאורך כל ימות השנה להאדרת התורה ועבודת ה’ בקרב תושבי העיר. לקראת השבת המיוחד הוטלה מלאכת הארגון והסידור על המפיק הנודע ר’ מרדכי רבינוביץ מחברת ‘טיפ הפקות’ שידיו רב לו בארגון אירועים וכינוסים.

[pojo-sidebar id=”129″]

לאחר סעודת ליל שבת נערך שבת אחים מרומם שנמשך שעות ארוכות אל תוך הלילה כשהמשתתפים הרבים נותנים שבח ושירה לא-ל אשר שבת ברא, תוך שמיעת טללי נועם אמריו של המשפיע הרה”צ שליט”א שהרעיף על המשתתפים מלוא חופניים תורה וחסידות מלווים במאמרי אמונה שממחישים את ההשגחה העליונה השורה עלינו בכל עת.

מה נהדר היה המחזה ברון שיר ושבח עד עלות השחר של צפרא דשבתא של המוני אברכים ובחורים מתושבי העיר ואף מחוצה לעיר שהגיעו במיוחד לשהות בשבת גדולה זו.
לקראת סעודה שלישית נהרו שוב מבקשי ה’ לסעודה שלישית שנערכה בהתלהבות והשתפכות הנפש שעות רבות לאחר צאת הכוכבים כשהמשתתפים הרבים נאחזים ברגעי הקודש ששררו בעת הנשגבה בעת רעווא דרעווין כשהם מתעלים ומבקשים לפתוח שערי רצונך תוך המשכת הקדושה וההתעלות לשיתא יומין.

הושע נא שלוש שעות

לאחר צאת השבת עם סיום הסעודה השלישית המרוממת ברוב עם, נערך מלווה מלכה מיוחד לכבודה של תורה ולכבוד עמלי התורה הקדושה, בהשתתפות מאות מבחורי העיר בהשתתפות הרבנים חברי נשיאות המפעל ‘חסיד כהלכה’ וראשי החבורות.

המלווה מלכה המיוחדת נערכה לאור ההכרזה של המשפיע הרה”צ שליט”א באתרא קדישא מירון במהלך הנסיעה הגדולה לקברי הצדיקים בצפון בהשתתפות אלף מבחורי העיר, עם סיום מבצע השובבי”ם הגדול ׳הושע נא שלוש שעות׳ והבטחתו לבחורי החמד שקיבלו על עצמם ללמוד בתענית דיבור בימי ספירת העומר.

את המעמד המרומם הנחה ברוב רגש הרה”ג רבי פנחס שובקס שליט”א משגיח בישיבת באיאן, שהאריך בדבריו על הזכות הגדולה שנפלה בחלקנו להתעלות בתורה וחסידות תוך רוממות הנפש ויגיעה אמיתית בתורה הקדושה. המלווה מלכה נערכה שעות ארוכות בליווי כלי זמר כשמאות הבחורים זוכים לשעה ארוכה של התרוממות והתעלות.

כמו כן, במעמד המיוחד השתתפו רבני העיר שליט”א חברי נשיאות ‘חסיד כהלכה’ הרה”ג רבי ישראל ברזובסקי שליט”א, הרה”ג רבי אברהם שרגא שטיגליץ שליט”א, הרה”ג רבי מנחם קוריץ שליט”א, הרה”ג רבי ישעיה שוורץ שליט”א, כן השתתפו המגיד מישרים רבי משה ויינבאך שליט”א והרב יידל שוורץ שליט”א מו”ל הגליון הנפלא ‘יין ישן’ שאף נשא דברים נפלאים בפני הבחורים היקרים שהשתתפו במבצע וזכו להשתתף במעמד המיוחד.
לקראת סיום המעמד בנוכחות הרבנים הגאונים שליט”א העניק הרב שובקס שליט”א בשליחות ראשי החבורות תעודת הוקרה מיוחדת לראש העיר על פועלו הרב להרבות תורה וחסידות בעיר.

במעמד זכו שוב הבחורים לשמוע ולשבוע מאמרותיו הנפלאים של המשפיע הרה”צ שליט”א בהדגישו שעומדים אנו יום לפני ט”ו באב שעליו נאמר בגמ’ (ב”ב קכא: ועוד) מכאן ואילך דמוסיף יוסיף היינו שצריך להוסיף בלימוד התורה ובפרט בימי בין הזמנים. בין לבין יצאו בריקודים לכבודה של תורה.

תוך הדברים הודיע הרה”צ שליט”א על אתר לבחורי החמד היקרים על עוד מבצע מיוחד שימשיכו בהתעלות הנשגבה ויקבלו על עצמם ללמוד בחודש אלול חצי שעה מדי יום בתענית דיבור יתפלל עליהם באתרא קדישא מירון בימי הרחמים והרצון. ראש העיר שמשלב רוחניות וגשמיות והוא הראש וראשון בדברים של קדושה וכדרכו נענה מיד לבקשת המשפיע הרה”צ שליט”א והבטיח פרס מיוחד שתינתן לבחורים החשובים עמלי התורה.

[pojo-sidebar id=”129″]

Facebook
WhatsApp
Twitter
Telegram
Email

תגובות

פופולארי

רוצה לדווח לנו?

דילוג לתוכן