מעמד “בן חמש למקרא” בת”ת דרכי אבות צאנז ביתר עילית

מעמד מרגש ומרומם, התקיים בתלמוד תורה 'דרכי אבות' בעיר התורה והחסידות ביתר עילית, לרגל ה'חומש סעודה' לילדי החמד שהגיעו לבן חמש למקרא, והחלו בלימוד 'החומש' בטהרה
WhatsApp Image 2017-07-02 at 18.08.07
WhatsApp Image 2017-07-02 at 18.08.07

יבואו טהורים ויתעסקו בטהרות: מעמד מרגש ומרומם, התקיים ביום רביעי פר’ חוקת-טהרה, בתלמוד תורה ‘דרכי אבות’ בעיר התורה והחסידות ביתר עילית, לרגל ה’חומש סעודה’ לילדי החמד שהגיעו לבן חמש למקרא, והחלו בלימוד ‘החומש’ בטהרה ע”י המחנך המומחה והמסור הרב יעקב מנחם ורטהיימר הי”ו, אשר בעמל מרובה ויגיעה עצומה השקיע בתלמידיו – תלמידי כתה א’ במשך כל חדשי החורף, בהתמסרות עצומה ללמדם היטב את ידיעת הקריאה – על נכון, יחד עם המלמד המסור הר”ר שמעון גנזל הי”ו.

מסיבת ה’חומש סעודה’ התקיימה בכבוד ויקר בהיכלי ‘שמחת עולם’ רח’ פחד יצחק בביתר עילית. את המעמד פתח המנהל הרב משה הרשלר שליט”א, אשר קיבל את פני הבאים ההורים הסבים, ואחרונים חביבים ילדי החמד. בהמשך דבריו הרחיב אודות המעמד החשוב בו זוכים ההורים להחדיר בצאן הקדשים את יקרת התורה הקדושה, היא הנתונה לנו כעם סגולה מאת השי”ת, ועמה יש לנו לשמוח, וקידם את ההורים והזקנים הרבנים הגאונים שליט”א, והביע שבח לכל העוזרים והמסעיים למעמד נשגב זה: המזכיר המסור הר”ר ישראל קליין הי”ו והר”ר פישל ברנשטיין הי”ו, והודה למנהל החשוב הרה”ח מנחם מנדל שוורץ הי”ו, ואיתו עימו המנהל הר”ר משה שלזינגר הי”ו, המתמסרים בכל נפשם ובכל מאודם, ועשו לילות כימים למען הצלחת המעמד.

בשלב זה נפתחו השערים וחתני השמחה נכנסו מעוטרים בכתרי הוד על ראשם והתיישבו על מרומי הבימה המוגבהת שנצבה בפאר, לקול צלילי זמר, כשהחתנים הצעירים מקבלים את הוריהם וזקניהם בברכת ‘ברוכים הבאים’ מיוחד. לפני המשתתפים הוגש קונטרס מיוחד שי”ל ע”י הנהלת הת”ת, בו מתואר סדר הדברים של המעמד למען יוכלו להשתתף עם הילדים מתוך הכתב. לאחמ”כ אמרו כמה פרקי תהלים בתפלה להשי”ת שיצליחו ויעשו חיל בתלמודם.

גולת כותרת המעמד הגיעה, והחתנים פתחו ב’חומש דרשה’ המקובל בקרב מקהלות בית ישראל בקדמת דנא, כשיחדיו עם המחנך למדו הם את ה’תנו רבנן’ והמשיכו בכל הסדר הנהוג. כשהורים רבים מנצלים שעה מרגשת זו לאמירת תפילת השל”ה מתוך החוברות המודפסות. לאחר מכן ירדו החתנים וניגשו אל הרבנים הגאונים שליט”א לקבלת החומש, ולאחמ”כ למדו מתוך החומש פסוקי ויקרא כמנהג המובא במדרש ש”יבואו טהורין ויתעסקו בטהרות”.

[pojo-sidebar id=”129″]

דברי הוקרה והערכה נשמעו ונמסרו בשם הורי התלמידים והענקת תשורה למלמדים שיחי’, ע”י הרב אהרן משי זהבשליט”א, שהביע את רחשי הכרת הטוב קדם הנהלת הת”ת שמשקיעים כוח ואון במשך כל השנה למען צאצאיהם. בסיום המסיבה יצאו חתני המסיבה במחול וריקוד נלהב עם הוריהם ועל כתפיהם, יחד עם המחנך שליט”א, מתוך שמחה של מצוה על הגעתם ליום נשגב זה, והשמחה גאתה לאין שיעור.

פיארו בהשתתפותם הרבנים הגאונים: כ”ק האדמו”ר מסאווראן שליט”א, רבי שלום אייזנברגר שליט”א דומ”צ קרית צאנז ירושלים, רבי יצחק שמואל שכטר שליט”א דומ”צ קרית צאנז ובעל ‘ישיב יצחק’, רבי יחיאל בוים שליט”א רב ‘נוה הורים’, הדומ”צ רבי אברהם שטיגליץ שליט”א, הדומ”צ רבי ישראל שווארץ שליט”א, הרה”ג בעריש שנייבאלגשליט”א ראש הכולל נדבורנא ביתר עילית, הרה”ג רבי ישכר דוב הגר בן האדמו”ר מסאווארן שליט”א, רבי קלמן מלר שליט”א מרבני אנ”ש בעיה”ק ירושלים, רבי משה וויינגרטן שליט”א דיין בביד”צ הגר”נ קרליץ, רבי יעקב שפירא שליט”א רב ק”ק באיאן קרית גת, רבי מרדכי דויטש שליט”א משפיע בנתניה, רבי יחיאל בקר שליט”א בן האדמו”רמאוז’רוב שליט”א.

עם סיום המעמד יצאו ההורים ופיהם מלאים שיר ושבחה להנהלת התלמוד התורה, למנהל הרוחני המסור הרב משה הרשלרשליט”א ולמלמד החשוב הרב יעקב מנחם וורטהיימר הי”ו, על כל העמל והיגיעה אותם משקיעים המה בילדים משך כל ימות השנה, לאור ונתיבות רבותינו הקדו’. ובמיוחד על המעמד המרומם ברוב פאר והדר כראוי וכיאות לכבוד התורה. ולנושאים בעול מוסדותינו הק’, מוה”ר מנחם מנדל שווארץ הי”ו אשר שם לילות כימים ומתמסר בכל נפשו ובכל מאודו למען שגשוג ופריחת התלמוד תורה במסירות אין קץ, ואיתו עימו המנהל הר”ר משה שלזינגר הי”ו אשר עשה לילות כימים למען הצלחת המעמד. וכן למלמד היקר הר”ר אריה ועג הי”ו אשר מתמסר ללא ליאות למען שגשוג הת”ת בכל עת ובפרט עתה למעמד החומש סעודה. יה”ר שיזכו להמשיך להרחיב גבולות הקדושה ולהקים דור נאמן לה’ ולתורתו, לקראת משיח צדקנו.

[pojo-sidebar id=”129″]

Facebook
WhatsApp
Twitter
Telegram
Email

תגובות

פופולארי

רוצה לדווח לנו?

דילוג לתוכן